Pokud jsme pro Vás v minulosti zajistili otestování Vašeho vzorku na přítomnost viru SARS-CoV-2 a nyní potřebujete dodatečné lékařské potvrzení negativního výsledku tohoto testu pro překročení hranic, zajistíme pro Vás jeho vystavení u příslušné laboratoře ve formátu PDF. Laboratoř pro vystavení tohoto potvrzení potřebuje znát číslo Vašeho cestovního dokladu, proto Vás prosíme o vyplnění tohoto čísla, které budeme zpracovávat jako zpracovatelé laboratoře. Potvrzení Vám bude zasláno na Váš e-mail v trojjazyčném provedení. (Čeština, Angličtina a Ukrajinština)

 

_______________________________________

 

Medical certificate for crossing the boarder

 

If you had previously tested your sample for SARS-CoV-2 and you now need additional medical confirmation of a negative test result for crossing the border, we will arrange for it to be issued to the relevant laboratory in PDF format. To issue this confirmation, the laboratory needs to know the number of your travel document, so please fill in this number, which we will process as laboratory processors. Confirmation will be sent to your e-mail in trilingual form. (Czech, English and Ukrainian)

Lékařské potvrzení o výsledku testu pro vycestování

242,00 KčCena