COVID test s lékařským potvrzením (BPC1)

Testování zaměstnanců firemních zákazníků s lékařským potvrzením

  • 2 minut/y

Popis služby

Vzorek odebraný v odběrovém místě #staynegative s délkou služby odběru 2 minuty. Test odebraného vzorku z nosohltanu zajistíme v certifikované laboratoři metodou RT-PCR zjišťující přítomnost viru SARS-CoV-2 - původce onemocnění COVID-19. Výsledek je komunikován pomocí SMS. Lékařská zpráva o výsledku testu k doložení při překročení hranic v češtině, angličtině a ruštině vám bude zaslána na e-mail. Pro vystavení tohoto potvrzení budete na odběrovém místě požádáni o číslo vašeho pasu. Cenové a platební podmínky jsou určeny smlouvou mezi společností aiomica a.s. a firemním zákazníkem, který Váš test platí. _________________________________________________ A sample taken at the #staynegative sampling point with a sampling service duration of 2 minutes. We will test the sample taken from the nasopharynx in a certified laboratory using the RT-PCR method to detect the presence of SARS-CoV-2 virus - the causative agent of COVID-19. The result is communicated via SMS and e-mail. A medical report on the result of the test to prove the crossing of the border in Czech, English and Russian will be sent to you by e-mail. To issue this confirmation, you will be asked for your passport number at the collection point. Price and payment conditions are determined by a contract between aiomica a.s. and the corporate customer who pays for your test.

Kontaktní údaje

+420725720001

mail@aiomica.com

Havlíčkovo náměstí 10, Prague 3-Žižkov, Czechia