Dobrovolný antigenní test (VA1)

Testování na průkaz antigenu SARS-CoV-2 hrazený zdrav. pojišťovnami

  • 2 minut/y

Popis služby

Vzorek odebraný v odběrovém místě #staynegative (aiomica-Prevedig) s délkou odběru 2 minuty. Na místě si můžete vybrat mezi vysoce citlivým laboratorním testem (výsledek testu je komunikován SMS do 24 hodin po odběru (v neděli do 36 hodin), nemusíte čekat v OM) a papírkovým rychlotestem, jehož vyhodnocení probíhá na místě do 15 minut. Proč chtít laboratorní test: Tento test je spolehlivější než je rychlý papírkový, nevadí mi, že výsledek bude dostupný 24 hodin (běžně 3 - 12 hodin) po odběru a v případě pozitivity nemusím opakovat odběr pro PCR test. Proč chtít papírkový antigenní RAPID test: Chci výsledky rychle a nevadí mi, že RAPID test je méně spolehlivější než laboratorní test. Také mi nevadí, že se na odběrovém místě zdržím dalších 15 minut pro vyhodnocení výsledku a v případě pozitivního výsledku budu opakovat odběr pro PCR test. Služba odběru a testování vzorku je hrazena ze systému zdravotního pojištění při splnění všech tří následujících podmínek: 1) testovaná osoba je pojištěna u zdravotních pojišťoven ČR (VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, RBP, ZPMV), 2) neprodělala onemocnění COVID v posledních 90 dnech, 3) nebyla na testu před méně než 3 dny. _____________________________________________ ANTIGEN test (VA1) Sample taken at the sampling point #staynegative (aiomica-Prevedig) with a sampling duration about 2 minutes. At the sampling point you can choose between a highly sensitive laboratory test and a paper RAPID fast test. Why want a paper antigen RAPID test? I want the results fast and I dont mind that the RAPID test is less reliable than the laboratory test. I also dont mint that I will stay at the sampling point for another 15 minutes to wait till the results will be evaluated. In case of a positive result I will repeat the sampling for the PCR test. Why want a laboratory test? This is more sensitive and reliable than a quick paper test. I don't mind that the result will be available within 24 hours (usually within 3-12 hours) after collection and in case of positivity I do not have to repeat the collection for PCR test. The sampling and testing service is paid for by the health insurance system if all three of following conditions are met: 1) the tested person is insured with health insurence companies in the Czech Republic (VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, RBP, ZPMV) 2) has not have COVID in the last 90 days 3) was not tested less than 3 days ago

Kontaktní údaje

+420725720001

mail@aiomica.com

Havlíčkovo náměstí 10, Prague 3-Žižkov, Czechia