Dobrovolný souhlas

se zpracováním osobních údajů
o zdravotním stavu

 

Za účelem otestování a indikace stavu mého zdraví tímto uděluji společnosti aiomica, a. s., IČO: 08002215, se sídlem Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „aiomica“), souhlas se zpracováním údajů o mém zdravotním stavu. Tento souhlas uděluji na dobu průběhu testování, vyhodnocování a interpretace výsledků testování a jejich následného oznámení mé osobě včetně případného zaslání lékařského potvrzení o těchto výsledcích, nebo do odvolání mého souhlasu, odvolám-li jej ještě před uplynutím této lhůty.

 

Tento svůj souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/-a, že tento svůj souhlas mohu v budoucnu kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Svůj již udělený souhlas mohu odvolat:

  1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu assistance@aiomica.com;

  2. osobně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9; či

  3. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Další informace o zpracování mých osobních údajů a souvisejících právech ze strany společnosti aiomica naleznu v Prohlášení o zpracování osobních údajů.