Dobrovolný souhlas

se zpracováním e-mailové adresy
k odběru novinek

 

Tímto potvrzuji, že si přeji dostávat e-mailem informace o novinkách a jiná obchodní sdělení společnosti aiomica, a.s., IČO: 08002215, se sídlem Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „aiomica“), a za tímto účelem v případě, že nejsem její zákazník a/nebo že jsem dříve uplatnil/-a námitku proti zpracování mých osobních údajů pro tento účel, uděluji společnosti aiomica souhlas se zpracováním mých osobních údajů (konkrétně mé e-mailové adresy). Tento souhlas uděluji na dobu 5 let, příp. do dřívějšího odvolání tohoto souhlasu či do okamžiku, kdy se stanu zákazníkem společnosti aiomica, nejsem-li jím.


Tento svůj souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/-a, že tento svůj souhlas mohu v budoucnu kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Svůj již udělený souhlas mohu odvolat:

  1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailu;

  2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu assistance@aiomica.com;

  3. osobně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9; či

  4. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Další informace o zpracování mých osobních údajů a souvisejících právech ze strany společnosti aiomica naleznu v Prohlášení o zpracování osobních údajů.