Dobrovolný souhlas

se zpracováním osobních údajů
za účelem zřízení a vedení účtu

 

Tímto uděluji společnosti aiomica, a.s., IČO: 08002215, se sídlem Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „aiomica“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů (konkrétně mého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, platebních údajů, objednávek a rezervací a v případě registrace přihlášením přes sociální sítě dále informací týkajících se mého účtu na těchto sociálních sítí dle nastavení soukromí těchto sítí), za účelem zřízení a vedení účtu na webové stránce aiomica.com. Tento souhlas uděluji na dobu poskytování této služby, příp. do dřívějšího odvolání tohoto souhlasu.


Tento svůj souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/-a, že tento svůj souhlas mohu v budoucnu kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Svůj již udělený souhlas mohu odvolat:

  1. kliknutím na příslušný odkaz v nastavení mého účtu zřízeného a vedeného na webové stránce aiomica.com;

  2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu assistance@aiomica.com;

  3. osobně na adrese aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9; či

  4. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu aiomica, a. s., Poděbradská 173/5, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Další informace o zpracování mých osobních údajů a souvisejících právech ze strany společnosti aiomica naleznu v Prohlášení o zpracování osobních údajů.