Platební formulář
Platba 10 648 Kč za služby privátního testování zahrnující:
  • 4 PCR testy s výsledky do 24 hodin
  • Odběr vzorků na zákazníkem určené adrese

 

Děkujeme za odeslání platby!